Voldoende informatie is nooit verkregen over de ruïnes die gevonden zijn tijdens de graafwerken tussen de jaren 1976-1977 in Kemer. Carl Ritter, die suggereerde dat de oude stad Idyros zich bevindt in deze regio, schreef ook dat deze stad ten noorden van Phaselis ligt op de noord helling van Kap Awawa Kaap.

Echter, het onderzoek dat door archeologen van het Museum van Antalya uitgevoerd werd in 1977 bevestigde uitspraken van een andere archeoloog. De archeoloog Kipert trok de conclusie dat de stad is gelegen op het zuidoost strand van de Kemer berg, in de baai waar een Awawa kaap zich bevindt. Een ander gezichtspunt werd aangehaald door prof. dr. Sencer Sahin, het hoofd van het oude talen en culturen afdeling van de Middellandse Zee Universteit. Prof.Dr.Şahin stelt dat de antieke stad Olba, waarvan men denkt dat deze in Antalya Arapsuyu regio ligt, eigenlijk gelegen is in het Kemer gewest en hij suggereerde dat de ruïnes gevonden in Arapsuyu behoren tot Idyros City een absolute fout is. Volgens prof. dr. Sencer Şahin moeten de opgravingen zich concentreren in de huidige locatie van Çamyuva om de ruïnes van de oude stad Idyros te vinden. Los van de naam zijn er ruïnes gevonden van een oude stad in Kemer die tot aan onze eeuw dateren en legt haar eigen mysterieuze schoonheden langs de kust voor de liefhebber van de archeologie en geschiedenis. Onder de historische structuren van de regio’s zijn er een Seltsjoekse Rijk jachthut en de oude stad Idyros. De Seltsjoekse Rijk jachthut is gelegen in het bosgebied aan de rechterkant na 200 meter afstand van het knooppunt als we reizen van Antalya naar Kemer. De Seltsjoekse Rijk jachthut overleefde 700 jaar en er wordt van uitgegaan dat deze is gebouwd door de Seltsjoekse sultan Alaeddin Keykubat (1219-1236).

Tijdens de graafwerken in de oude stad Idyros werd een kerk gevonden gedateerd 4-7e eeuw BC. Het toont een complexe structuur als gevolg van de kapel structuur op het zuiden en een doopkapel structuur op het noorden en andere diverse structuren binnen het gebouw. Tijdens de opgraving binnen de grenzen van Beldibi stad, om aanwijzingen over middeleeuwse geschiedenis en het architecturale patroon te vinden, werden drie oude steden gevonden samen met vele boerderij en olijf- en wijnproductie werkplaatsen. Aan de hand van oude bronnen wordt ervan uitgegaan dat de Lyrnessos en Thebe steden ongeveer 2700 jaar geleden gesticht werden door Aiolls migratie van Edremit Bay.

Sporen van onze voorouders die geleefd hebben in verschillende grotten en rotsen zijn aan het licht gebracht door oppervlakkig onderzoek en kleinschalige opgravingen gedaan in 1950 en 1960s. De resultaten van deze opgravingen werden alleen geplaatst in wetenschappelijke tijdschriften zodat de promotie van de Beldibi stenentijdperkcultuur voor een breed publiek werd voorkomen. Eerder genoemde graafwerkzaamhedenrapporten worden opnieuw geëvalueerd en bestudeerde grotten worden opnieuw gezocht en informatie over de steentijd culturen werd herontdekt. Duizenden Paleolithische werktuigen gevonden bij opgravingen en ruïnes met kunstkenmerken worden in een museum geplaatst . Het is leuk en waardevol om deze stenentijdperk locaties te bezoeken want er zijn schematische figuren die ongeveer 10-15 duizend jaar geleden gekerfd werden op de rotsen binnen vier grotten. Ze zijn gemakkelijk te bereiken, zelfs lopend.